Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškámZkratka STAG: 

Důležité informace

Do doktorských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní programy doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto programů.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023