Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy ve smyslu § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

Cílová skupina: Absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.

Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ a SŠ v předmětech blízkých vystudovanému studijnímu programu.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023