Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 100 hodin přímé výuky.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.

Profil absolventa: Absolvent získá znalostí v oblasti řízení školství a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023