Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství 1. stupně ZŠ

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele 1. stupně základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin kombinovanou formou studia.

Cílová skupina: absolventi magisterských studijních programů v oborech:

  • Učitelství pro druhý stupeň ZŠ.
  • Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ).
  • Pedagogika.
  • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
  • Speciální pedagogika.
  • Vychovatelství.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.

Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na prvním stupni ZŠ.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023