Symbol PF Státní doktorské zkoušky Mgr. Kateřiny Habrdové, Mgr. Jana Hynka a Mgr. Ivany Maškové

Dne 17. 9. 2021 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

Mgr. Kateřiny Habrdové, Mgr. Jana Hynka a Mgr. Ivany Maškové

 

studentů doktorského studijního oboru

Pedagogická psychologie

 

Zkušební komise (Mgr. Kateřina Habrdová) – přísedící školitel: doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. – předsedkyně
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – náhradní předsedající
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.
prof. PhDr. František Man, CSc.

 

Zkušební komise (Mgr. Jan Hynek) – přísedící školitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. – předsedkyně komise
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. – náhradní předsedající
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.
prof. PhDr. František Man, CSc.

 

Zkušební komise (Mgr. Ivana Mašková) – přísedící školitel: doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – předsedkyně komise
doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D. – náhradní předsedající
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.
prof. PhDr. František Man, CSc.

 

 

Státní doktorské zkoušky se budou konat hybridním způsobem dne 17. 9. 2021 od 9.00 do 12.00 hodin, místnost D240.

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU