Referenční příručka HTML

<ADDRESS>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.00

Tímto návěštím se označuje e-mailová adresa nebo jméno autora www stránky. Většina browserů tento text zobrazí kurzívou.

<address>Tuto pěknou stránku vytvořila Klára Hilfreichová
<A HREF="mailto:Klara@support.de">
(klara@support.de)</A></address>