Referenční příručka HTML

<APPLET>

Použití: Java
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape 2 (32 Bit), HTML 3.2
Atributy: ALIGN , ALT , CODE , CODEBASE , HEIGHT , HSPACE , NAME , SRC , VSPACE , WIDTH ,

Implementace Java appletu

Příklad

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>LED Sign Info</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<H1>LED Sign V1.0</H1>
<DIV ALIGN="CENTER">
<applet code="LED/LED.class" width=320 height=60>
<param name=script value="LED/Demo.led">
<param name=font value="LED/default.font">
<param name=spacewidth value="3">
<param name=bordercolor value="100,130,130">
<param name=border value="3">
</applet>
</DIV>
<ADDRESS>
The LED Sign HotJava applet is written and Copyright 1995 by
<A HREF="http://www.cs.hope.edu/@dbrown/">Darrick Brown</A>
</ADDRESS>
</BODY>
</HTML>

Atributy

ALIGN

Zarovnání výstupu appletu.

Možné hodnoty:

ALT

Speciální browser: HTML 3.2

Náhradní text, který se zobrazí místo appletu.

CODE

Jméno souboru javovského appletu (class).

CODEBASE

Speciální browser: HTML 3.2

Jméno adresáře, kde je uložen kód Java (atribut SRC v Netscape 2/32).

HEIGHT

Výška vymezeného prostoru pro applet v pixelech.

HSPACE

Vodorovné odsazení pole appletu (kolik místa bude vynecháno po stranách).

NAME

Speciální browser: HTML 3.2

Jméno appletu.

SRC

Speciální browser: Netscape

URL adresáře, kde je uložen applet. Zde se neuvádí jméno souboru, to udává atribut CODE. Atribut SRC odpovídá CODEBASE v HTML 3.

VSPACE

Svislé odsazení pole appletu (kolik místa bude vynecháno pod a nad appletem).

WIDTH

Šířka pole pro výstup javovského appletu v pixelech.