Referenční příručka HTML

<BASEFONT>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: není
Browser: Netscape, Explorer 3
Atributy: COLOR , NAME , SIZE ,

BASEFONT určuje velikost písma normálního běžného textu. Velikost se zadává atributem SIZE, platné hodnoty jsou 1 až 7. Hodnota 3 odpovídá normální velikosti.

Návěští může být umístěno uvnitř oblasti <BODY>; změna velikosti je účinná od místa, kde je umístěno návěští BASEFONT. V jednom HTML dokumentu může být návěští použito víckrát.

Změna velikosti platí i pro většinu textu formátovaného jinými příkazy (např. <B>, <I> atd.). Na text zformátovaný některými příkazy pro formát odstavců (jako jsou nadpisy <H1> až <H6>) tento příkaz nemá vliv.

Příklad

Toto je text o normální velikosti písma.<P>
<BASEFONT SIZE=+2>
Tato pasáž je zvýrazněna větším písmem.<P>
<BASEFONT SIZE=3>
Opět normální velikost.<P>

Atributy

COLOR

Změna barvy textu.

Zadání barvy je obvyklé: hodnoty červené/zelené/modré v hexadecimální podobě.

NAME

Speciální browser: Explorer 3

Určuje jméno základního typu písma.

SIZE

SIZE=n

n je hodnota velikosti písma, možné hodnoty jsou 1 až 7. Přednastavená hodnota je 3.