Referenční příručka HTML

<BR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: CLEAR ,

BR ukončí řádek a vynutí přechod na nový řádek. Na rozdíl od <P> nevloží žádnou mezeru mezi řádky.

Atributy

CLEAR

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tento atribut se nastavuje v souvislosti s obrázky, které má obtékat text (<IMG ALIGN="right" nebo "left">). CLEAR může tok textu přerušit na určitém místě. Přitom bude další text posunut až pod obrázky, kde jsou pravý, levý nebo oba okraje volné (clear).

Hodnoty: