Referenční příručka HTML

<CAPTION>

Použití: tabulky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN ,

CAPTION se používá uvnitř tabulky definované návěštím <TABLE>. Text uvedený v kontejneru <CAPTION>..</CAPTION> bude zobrazen jako nadpis nebo podtitulek tabulky (podle atributu ALIGN).

Atributy

ALIGN

Určuje, zda má mít tabulka nadpis nebo podtitulek. Horizontální zarovnání titulku nad nebo pod tabulkou bude do středu.

Hodnoty: