Referenční příručka HTML

<CITE>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Návěštím CITE označujeme citace nebo odkazy na jiné zdroje, které jsou většinou zobrazeny kurzívou. Samotný citát bude formátován návěštím <BLOCKQUOTE>.