Referenční příručka HTML

<COL>

Použití: tabulky
Koncové návěští:
Browser: Explorer
Atributy: ALIGN , SPAN ,

Dá se použít jen uvnitř definice tabulky. COL slouží k nastavení formátovacích vlastností jednoho nebo několika sloupců uvnitř definice <COLGROUP> .

Atributy

ALIGN

Určuje zarovnání textu ve sloupci.

Hodnoty: LEFT, CENTER, RIGHT, JUSTIFY, CHAR

SPAN

Udává počet po sobě následujících sloupců, pro které tato nastavení budou platit.