Referenční příručka HTML

<COLGROUP>

Použití: tabulky
Koncové návěští: není
Browser: Explorer

Používá se jen uvnitř definice tabulky. Nastavuje vlastnosti jednoho nebo několika sloupců.

Pro nastavení různých vlastností sloupců z jedné skupiny se použije příkaz COLGROUP ve spojení s příkazem COL.