Referenční příručka HTML

<DIV>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN ,

Návěští DIV (text division) dovoluje zarovnat více prvků stejně doprava, doleva nebo do středu. Je to tedy náhrada netscapovského příkazu <CENTER>.

Atributy

ALIGN

Zarovnání odstavce

Hodnoty: