Referenční příručka HTML

<FONT>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: COLOR , FACE , SIZE ,

Změna velikosti, typu písma a barvy textu.

Atributy

COLOR

Nastavení barvy písma.

Zadává se obvyklou formou - hodnotami červené/zelené/modré v šestnáctkovém zápisu.

FACE

Speciální browser: Explorer

Nastavení typu písma. Může být zadáno několik jmen fontů oddělených čárkami. První z těchto fontů, který je u klienta nalezen, se použije. Nenajde-li klient žádný z uvedených fontů, použije standardní nastavení.

Příklad

<FONT FACE="Times, Times New Roman, Times PS" >

SIZE

Velikost písma od 1 do 7. Standardní nastavení je 3. Zadání může být i relativní k aktuální velikosti (se znaménkem plus).

Poznámka: Příkaz <BASEFONT> může změnit standardní velikost písma.