Referenční příručka HTML

<FRAMESET>

Použití: Frames
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, Explorer od verze 3.2
Atributy: COLS , FRAMEBORDER , FRAMESPACING , ROWS ,

V kontejneru FRAMESET jsou návěštím <FRAME> definovány oblasti na monitoru. V každé z nich může být zobrazen jiný HTML dokument.

HTML dokument s kontejnerem FRAMESET nemá vlastní oblast BODY. Výjimka: v dokumentu může být v kontejneru <NOFRAME> definována oblast BODY, jejíž obsah se zobrazí, jestliže použitý prohlížeč nepodporuje rámečky.

Příkazy FRAMESET lze vnořovat. Tak je možné místo definice jednoho rámečku návěštím FRAME uvnitř určeného prostoru definovat několik rámečků v dalším kontejneru FRAMESET. Například lze obrazovku nejdříve vodorovně rozdělit na dvě oblasti a pak jednu z nich rozdělit svisle. Tím vzniknou tři rámečky.

Příklad

<HTML>
<META Name="frame01.htm">
<HEAD>
<TITLE>Příklad FRAMESET</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="85%, *">
  <FRAMESET COLS="*, 150">
    <FRAME NAME=Hauptfenster SRC="welcome.htm">
    <FRAME SRC="logo.htm">
  </FRAMESET>
  <FRAME SRC="menu.htm">
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY>
Váš prohlížeč bohužel nepodporuje rámečky.
Abyste mohli správně zobrazit tuto stránku, 
instalujte si Netscape Navigator verze 2.x nebo vyšší nebo MS Explorer 3.x.
</BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>

Atributy

COLS

Rozdělí okno ve vodorvném směru (na sloupce).

Zadání hodnot:

FRAMEBORDER

Speciální browser: Explorer

Tímto atributem lze vypnout trojrozměrný rámeček standardně zobrazovaný kolem rámu.

FRAMEBORDER=0 (bez rámečku)

FRAMEBORDER=1 (standardní nastavení: s rámečkem)

FRAMESPACING

Speciální browser: Explorer

Mezery mezi rámečky v pixelech.

ROWS

Rozdělí okno ve svislém směru (na řádky).

Zadání hodnot: