Referenční příručka HTML

<HEAD>

Použití: Oblast pro záhlaví HTML dokumentu
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

V HTML dokumentu rozlišujeme oblasti <HEAD> (header) a <BODY>. Záhlaví (header) obsahuje soubor speciálních informací (metainformací) o dokumentu sloužících prohlížeči. Do záhlaví patří tato návěští:

<BASE>, <ISINDEX>, <NEXTID>, <TITLE>, <META>

povinné (i když technicky není bezpodmínečně nutné) je uvedení titulu (<TITLE>).