Referenční příručka HTML

<HR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN , COLOR , NOSHADE , SIZE , WIDTH ,

<HR> generuje vodorovnou čáru.

Atributy

ALIGN

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zarovnání vodorovné čáry. Tento atribut má význam jen ve spojení s atributem WIDTH, neboť u čáry vedoucí přes celou šířku okna je zarovnání bezpředmětné.

Hodnoty:

COLOR

Speciální browser: Explorer

Nastavení barvy čáry.

NOSHADE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Prohlížeč normálně zobrazuje vodorovnou čáru stínovanou, jako by byla vyrytá. Atribut NOSHADE (bez dalších zadání) tento efekt potlačí.

SIZE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Zadání tloušťky čáry v pixelech.

Tenká čára: <HR SIZE=2>

Silná čára: <HR SIZE=7>

WIDTH

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Délka čáry zadaná buď absolutně v pixelech, nebo procentem celkové šířky okna.

WIDTH=300

WIDTH=60%