Referenční příručka HTML

<HTML>

Použití: oblast HTML dokumentu
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: VERSION ,

Párové návěští <HTML>..</HTML> by mělo uzavírat celý dokument, aby prohlížeč bezpečně rozeznal, že jde o HTML dokument a ne třeba o obrázek GIF nebo jiný soubor.

Příklad

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Demo pro oblasti souboru</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
      Toto je oblast vlastního obsahu HTML dokumentu. 
  </BODY>
</HTML>

Atributy

VERSION

Speciální browser: HTML 3.2

Verze jazyka HTML použitá v dokumentu:

např. (-//W3C//DTD HTML 3.2//EN)