Referenční příručka HTML

<ISINDEX>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: PROMPT ,

Používá se jen v záhlaví <HEAD> dokumentu. Když prohlížeč narazí na návěští ISINDEX, vytvoří pole dotazu. Po zadání řetězce prohlížeč nahraje dokument znovu a k URL přitom připojí otazník a zadaný řetězec.

Pro smysluplné použití návěští ISINDEX musí být na serveru instalován vyhledávací program. Návěští slouží především ke komunikaci s CGI skriptem, který provádí spojení s vyhledávacím programem. V praxi se dnes k této úloze téměř výhradně používají formuláře.

Atributy

PROMPT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Text, kterým má být uvedeno pole dotazu. Tento text se použije místo implicitního textu používaného prohlížečem.