Referenční příručka HTML

<LI>

Použití: seznamy
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: TYPE , VALUE ,

Návěští <LI> uvádí položky (list items) číslovaného <OL>, nečíslovaného <UL> seznamu, seznamu nabídek <MENU> a kompaktního seznamu <DIR>.

Atributy

TYPE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Typ číslování položek seznamu.

Hodnoty:

Typ odrážek.

Hodnoty:

Při použití u návěští <LI> platí změna od této položky pro všechny další.

VALUE

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tímto atributem lze uvnitř číslovaného seznamu nastavit novou počáteční hodnotu číslování.