Referenční příručka HTML

<LINK>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , ID , REL , REV , TITLE ,

Návěští LINK popisuje vztahy mezi HTML dokumenty.

Příklad: dokument "betrieb.htm" bude mít záhlaví

<HEAD><LINK HREF="einbau.htm" REL="prev"><LINK HREF="wartung.htm" REL="next"></HEAD>

Tím byl určen vztah mezi dokumenty "einbau.htm" a "betrieb.htm", přičemž vztah dostal jméno atributem REL. Praktický význam to bude mít, až budou prohlížeče podporovat příslušné funkce, např. budou mít navigační tlačítka (vpřed, zpět, obsah apod.), jejichž cíl bude definován návěštím LINK. Kromě toho by návěští LINK mělo určovat zdroj stylů apod.

Atributy

HREF

URL objektu, na který vede odkaz.

ID

Speciální browser: HTML 3.2

ID atribut SGML.

REL

Popisuje vztah mezi aktuálním dokumentem a cílem odkazu LINK.

V HTML 3.0 už jsou některé vztahy stanoveny: home: homepage, toc: obsah, up: nadřazený dokument, next: další stránka, previous: předchozí stránka, index: seznam hesel, rejstřík, glossary: glosář, copyright: Copyright, help: nápověda.

REV

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje opačný vztah.

TITLE

Speciální browser: HTML 3.2

Text zobrazovaný ve stavovém řádku. Stručná informace o odkazovaném dokumentu.