Referenční příručka HTML

<MAP>

Použití: obrázky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape 2, HTML 3.2
Atributy: NAME ,

Návěští MAP definuje citlivou mapu na straně klienta (client-side Image Map). Jméno zadané atributem NAME se použije v návěští <IMG> v atributu USEMAP při volání tohoto obrázku.

Kontejner MAP obsahuje definice <AREA>, které určují citlivé oblasti obrázku.

Definice může být i jinde než v aktuálním dokumentu. V tom případě je nutno v atributu USEMAP návěští IMG vedle jména definice MAP zadat i cestu k HTML dokumentu, kde je umístěna.

<IMG SRC="klickimg.gif" USEMAP="../menuedef/menues.htm#hauptmenue">

Příklad

<MAP NAME="computer">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="60,72,100,150" HREF="hardware.htm"> 
<AREA SHAPE="rect" COORDS="60,150,100,250" HREF="software.htm">
</MAP>
<IMG SRC="waren.gif" USEMAP="#computer>

Atributy

NAME

Zadání jména definice. Na toto jméno se odkazuje atribut USEMAP návěští <IMG>.