Referenční příručka HTML

<MARQUEE>

Použití:
Koncové návěští:

Browser: Explorer
Atributy: ALIGN , BEHAVIOR , BGCOLOR , DIRECTION , HEIGHT , HSPACE , LOOP , SCROLLAMOUNT , SCROLLDELAY , VSPACE , WIDTH ,

Vygeneruje pohyblivý text.

Atributy

ALIGN

Nastavení, jak bude zalomen okolní text.

Hodnoty: TOP, MIDDLE, BOTTOM

BEHAVIOR

Určuje chování textové řádky.

Hodnoty:

BGCOLOR

Barva pozadí určené plochy.

DIRECTION

Směr pohybu textu.

Hodnoty:

HEIGHT

Výška plochy vymezené pro pohyb textu, buď v pixelech, nebo v procentech celkové výšky okna prohlížeče.

HSPACE

Pravý a levý okraj plochy v pixelech.

LOOP

Určuje, jak často má text oknem probíhat. LOOP=-1 nebo LOOP=INFINITE znamená nekonečnou smyčku.

SCROLLAMOUNT

Posun místa, kde se objeví text v dalším cyklu. Zadává se v pixelech.

SCROLLDELAY

Doba v milisekundách, po které se objeví text v dalším cyklu.

VSPACE

Horní a dolní okraj plochy pro běžící text v pixelech.

WIDTH

Šířka vymezené plochy, buď v pixelech, nebo v procentech celkové šířky okna prohlížeče.