Referenční příručka HTML

<MENU>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: COMPACT ,

Návěští <MENU>..</MENU> definuje seznam typu menu. Položky jsou značeny návěštím <LI>. Obecně se doporučuje délku položky omezit na jednu řádku. Jelikož prohlížeče většinou nečiní rozdíl mezi menu a nečíslovaným seznamem, nemá toto návěští velký praktický význam.

Atributy

COMPACT

Kompaktní zobrazení seznamu. Většina prohlížečů tento atribut nezná.