Referenční příručka HTML

<META>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: CONTENT , HTTP-EQUIV , NAME , URL ,

Toto návěští může být pouze v oblasti HEAD HTML dokumentu.

Protokol HTTP přenáší také speciální informace o souboru, např. typ souboru. Návěští META zajistí přenos dodatečných informací. Atribut HTTP-EQUIV určí jméno dodatečné informace o souboru, atribut CONTENT její hodnotu.

Použijeme-li místo HTTP-EQUIV atribut NAME, nevyrobí se dodatečné informace http, ale pouze se rozšíří záhlaví dokumentu. Toto návěští uvádí doplňkové informace jako jméno autora, datum vytvoření, použitý editor apod. Příklad:

<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Internet Assistant for Word 1.0Z"><META NAME="AUTHOR" CONTENT="Hubert Huber">

Atributy

CONTENT

Obsah HTTP-EQUIV nebo NAME.

HTTP-EQUIV

Vytvoří nový prvek hlavičky http.

Netscape tyto prvky využívá pro techniku Client-pull. Dá se tak např. donutit HTML dokument, aby po určeném čase automaticky znovu nahrál sám sebe nebo jiný dokument.

Příklad:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT=1>

Dokument s tímto návěštím META v záhlaví se po jedné vteřině znovu nahraje. Tento postup tvoří nekonečnou smyčku.

Další příkad 20 vteřin po nahrání dokumentu nahraje jiný dokument:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT=20 URL="http://meinserver.de/neueseite.html>

Pozor: atribut URL musí obsahovat úplnou adresu URL, relativní zadání souboru v tomto případě nefunguje.

Tato technika se nabízí například když se server stěhuje. Pak se na adresu původní domovské stránky umístí HTML dokument, který jednoduše nahraje novou adresu domovské stránky.

NAME

Jméno prvku, který nemá rozšířit hlavičku http.

URL

URL dokumentu.