Referenční příručka HTML

<NOBR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, Explorer

Text v kontejneru NOBR nebude automaticky zalamován. Návěštím <WBR> lze označit místa, kde může být text zalomen.