Referenční příručka HTML

<OBJECT>

Použití:
Koncové návěští:
povinné
Browser: Explorer
Atributy: ALIGN , BORDER , CLASSID , CODEBASE , CODETYPE , DATA , DECLARE , HEIGHT , HSPACE , NAME , SHAPES , STANDBY , TYPE , USEMAP , VSPACE , WIDTH ,

Vloží do HTML dokumentu objekt, např. obrázek, dokument, applet nebo ActiveX-Control.

Atributy

ALIGN

Zarovnání objektu.

Hodnoty:

BORDER

Slouží-li objekt jako hypertextový odkaz, atribut BORDER může nastavit tloušťku rámečku. BORDER=0 rámeček kolem objektu zruší.

CLASSID

URL, který určuje implementaci objektu. Syntaxe URL závisí na typu objektu. Např. pro registrované ActiveX-Controls je syntaxe: CLSID:class-identifier.

CODEBASE

URL, který určuje codebase objektu. Syntaxe závisí na typu objektu.

CODETYPE

Určuje typ Internet Media.

DATA

URL, který určuje data objektu. Syntaxe závisí na typu objektu.

DECLARE

Deklarace objektu bez jeho instance.

HEIGHT

Výška okna pro objekt.

HSPACE

Vodorovný okraj.

NAME

Určuje jméno objektu, pokud je přenášen jako součást formuláře.

SHAPES

Udává, že objekt má vytvořeny hypertextové odkazy.

STANDBY

Hlášení, které se zobrazí při nahrávání objektu.

TYPE

Internet Media typ dat.

USEMAP

Citlivý obrázek, který má být použit u objektu.

VSPACE

Svislý okraj.

WIDTH

Šířka okna objektu.