Referenční příručka HTML

<OPTION>

Použití: formuláře
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: SELECTED , VALUE ,

Toto návěští definuje jednotlivé vlastnosti nabídkového seznamu generovaného návěštím <SELECT> ve formuláři (<FORM>).

Atributy

SELECTED

Jedna položka seznamu označená tímto atributem bude při vstupu do formuláře automaticky vybraná. Toto implicitní nastavení může uživatel změnit.

VALUE

VALUE udává hodnotu, která je odeslána při stisku tlačítka Submit, když je tato položka vybraná.