Referenční příručka HTML

<PARAM>

Použití: JAVA
Koncové návěští: není
Browser: Netscape 2
Atributy: NAME , TYPE , VALUE , VALUETYPE ,

PARAM se používá v kontejneru <APPLET>. Tímto návěštím lze předat parametr javovskému appletu.

Příklad viz <APPLET>.

Atributy

NAME

Jméno parametru.

TYPE

Speciální browser: Explorer

Určuje typ Internet Media.

VALUE

Hodnota parametru.

Parametry jsou vždy předávány jako znakový řetězec (string).

VALUETYPE

Speciální browser: Explorer

Udává, jak má být interpretována hodnota zadaná atributem VALUE.

Hodnoty: