Referenční příručka HTML

<PRE>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: WIDTH ,

Předformátovaný text. Bude zobrazen neproporcionálním písmem (většinou Courier) a budou respektovány všechny konce řádků a mezery. Proto je tento kontejner vhodný pro výpisy programů a jednoduchých tabulek.

Atributy

WIDTH

Speciální browser: HTML 3.2

Počet znaků, jež mají být zobrazeny.