Referenční příručka HTML verze 3.2

s doplňky a rozšířeními Netscape 2.x a Explorer 3.0

Německou verzi této příručky zpracoval (c) 1996 Till Schwalm, CLS-Online

Překlad (c) 1996 Ivan Heisler, CHIP Special

Doporučení: Kompletní referenci obsahuje samostatný soubor, který je vhodnější ke stažení a vytištění: referenz.htm (cca. 119 KByte).

Autoři Vám budou vděčni za upozornění na chyby, připomínky, zlepšovací návrhy či jakýkoli jiný vzkaz.

Poté, co HTML 3.0 nebylo přijato za standard, představilo konsorcium W3 rovnou verzi 3.2. V této specifikaci byly vypuštěny některé prvky, které předpokládala verze HTML 3.0, ale neprosadily se v praxi. Na druhé straně nová verze převzala mnoho nových funkcí, které jsou úspěšně implementovány v posledních verzích prohlížečů, jako je Netscape Navigator nebo Microsoft Internet Explorer.

Tak došlo konečně k legalizaci "de facto standardních" funkcí, například pro práci s tabulkami a zpracování citlivých map na straně klienta.

Příkazy SCRIPT a STYLE byly zařazeny do HTML 3.2 jen proto, aby připravily půdu zavedení podpory zpracování skriptů na straně klienta (např. Java) a konceptu Style Sheet. Proto i prohlížeče, které návěští SCRIPT a STYLE neznají, mohou být označeny za kompatibilní s HTML 3.2.

Už i HTML 3.2 pochopitelně zaostává za vývojem. Poté, co MS Explorer převzal od Netscapu syntaxi pro rámečky, je jasné, že i tyto příkazy budou přijaty za standard, ač je HTML 3.2 ještě nezná.

Nejnovější verze prohlížečů používají vlastní rozšíření oproti standardu HTML 3.2, u kterých ještě není jisté, zda se v budoucnu prosadí jeko standard. Autoři HTML stránek tak mají možnost využívat tyto nové možnosti a podstatně s nimi vylepšit jejich vzhled, ovšem riskují, že tak omezí přístup ke všem krásám svých stránek jen na uživatele jednoho prohlížeče.

HTML 2.0 tedy definuje minimum příkazů, kterým rozumí všechny prohlížeče. Ale také při využití prvků obsažených v HTML 3.2 můžete dnes počítat s tím, že prakticky všichni návštěvníci vaší stránky používají prohlížeč, který je umí zpracovat.

Označení jednotlivých prvků v naší referenční příručce vám pomůže v orientaci, která návěští můžete používat.

HTML 2: Tyto příkazy dokážou zpracovat všechny současné prohlížeče.

HTML 3.2: Toto je aktuální standard.

Netscape: Rozšíření starších verzí Netscape Navigatoru oproti HTML 2.0.

Netscape 2: Rozšíření Netscape Navigatoru 2.x a novějších oproti HTML 2.0.

Explorer: Rozšíření MS Exploreru 3.0 oproti HTML 3.2.

U funkcí, které jsou v HTML 3.2 nové oproti HTML 2.0, navíc uvádíme, zda již byly podporovány staršími verzemi Netscapu (Netscape, Netscape 2.x). U takových lze počítat s tím, že jsou velmi rozšířené.

Před redakční uzávěrkou této příručky jsme neměli k dispozici popis rozšíření nové verze Netscape 3.0. Dá se však předpokládat, že jsou implementovány všechny příkazy HTML 3.2 a také většina rozšíření MS Exploreru.