Referenční příručka HTML

<SELECT>

Použití: seznamy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: MULTIPLE , NAME , SIZE ,

Návěští SELECT generuje výběrové pole s předdefinovanými položkami, které se zobrazí jako rozbalovací nabídka. Jednotlivé položky v kontejneru SELECT jsou uvozeny návěštím <OPTION>.

Jak dojíždíte do zaměstnání (můžete vybrat více možností)<P><SELECT Name="doprava" MULTIPLE><OPTION VALUE="Bus"> Autobusem/tramvají<OPTION VALUE="Vlak"> Vlakem<OPTION VALUE="Auto"> Automobilem<OPTION VALUE="Kolo"> Na kole<OPTION VALUE="pesky"> Pěšky</SELECT>

Příklad

<SELECT NAME="Browser">
<OPTION VALUE="Navigator">
<OPTION VALUE="Explorer">
<OPTION VALUE="ostatni">
</SELECT>

Atributy

MULTIPLE

Je-li uveden tento atribut, může uživatel ze seznamu vybrat více položek.

NAME

U prvků formuláře definuje NAME symbolické jméno předávané informace. Jméno slouží k uspořádání obsahu polí formuláře. Atribut je povinný u polí <TEXTAREA>, <SELECT> a všech polí typu INPUT (TYPE), kromě "reset" a "submit".

SIZE

SIZE=n

n udává velikost písma. Možné hodnoty jsou 1 až 7, implicitní je 3.