Referenční příručka HTML

<STYLE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 3.2

Nové návěští STYLE umožňuje speciálním zápisem definovat způsob zobrazení různých částí dokumentu. Takto zadané styly ruší příslušná nastavení prohlížeče.