Referenční příručka HTML

<TABLE>

Použití: tabulky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDER , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , CELLPADDING , CELLSPACING , COLS , FRAME , RULES , WIDTH ,

Návěští TABLE obsahuje definici tabulky. Řádky tabulky jsou odděleny návěštím <TR>, obsah jednotlivých buněk je uzavřen dvojicemi návěští <TD>..</TD> (Table Data) nebo <TH>..</TH> (Table Header, bude vytištěn tučně).

Příklad

<TABLE>
<TR>
<TH>VW 1200</TH><TH>VW 1300</TH><TH>VW 1302</TH>
<TR>
<TD>34 PS</TD><TD>40/44 PS</TD><TD>50 PS</TD>
</TABLE>

Atributy

ALIGN

Speciální browser: HTML 3.2

Vodorovné zarovnání tabulky.

Hodnoty:

Tato nastavení jsou účinná jen pokud je atributem WIDTH nastavena menší šířka tabulky než je celková šířka okna prohlížeče.

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDER

Buňky budou ohraničeny čarou. Prázdné buňky nebudou mít žádný rámeček.

BORDER může být použit bez argumentu. Zadaná hodnota určuje tloušťku rámečku (implicitně v pixelech).

<TABLE BORDER=5> .. </TABLE>

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

CELLPADDING

Speciální browser: Netscape 2, HTML 3.2

Mezera mezi okrajem buňky a jejím obsahem.

CELLSPACING

Speciální browser: Netscape 2, HTML 3.2

Mezery mezi buňkami tabulky.

COLS

Počet sloupců tabulky. Toto zadání může urychlit tvorbu tabulky.

FRAME

Speciální browser: Explorer

Tímto atributem lze určit, které části vnějšího rámečku tabulky budou zobrazeny.

Hodnoty:

RULES

Speciální browser: Explorer

Vlastnosti dělicích čar uvnitř tabulky.

Hodnoty:

WIDTH

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Šířka tabulky.

Zadává se buď absolutně v pixelech, nebo procentem šířky okna prohlížeče.