Referenční příručka HTML

<TH>

Použití: tabulky
Koncové návěští: povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , COLSPAN , NOWRAP , ROWSPAN , VALIGN , WIDTH ,

Definuje obsah buňky tabulky.

Na rozdíl od návěští <TD> bude hodnota buňky zobrazena tučně.

Atributy

ALIGN

Zarovnání obsahu buňky. Pozor: není-li zadáno explicitně, je závislé na použitém prohlížeči. Potřebujete-li určitý způsob zarovnání, je nutno je zadat.

ALIGN="CENTER" (zarovnání na střed)

ALIGN="LEFT" (zarovnání doleva)

ALIGN="RIGHT" (zarovnání doprava)

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

COLSPAN

Atribut COLSPAN způsobí protažení buňky přes několik sloupců.

COLSPAN=n (numerická hodnota, počet sloupců pro buňku).

NOWRAP

Implicitně je dlouhý text automaticky zalomen do buňky. Toto zalomení lze zakázat atributem NOWRAP.

ROWSPAN

Atribut ROWSPAN způsobí protažení buňky přes několik rádků.

ROWSPAN=n (numerická hodnota, počet řádků pro buňku)

VALIGN

Svislé zarovnání obsahu buňky.

Hodnoty:

WIDTH

Speciální browser: Netscape

Šířka sloupce zadaná absolutně v pixelech nebo relativně procentem celkové šířky tabulky.