Referenční příručka HTML

<THEAD>

Použití: tabulky
Koncové návěští:
Browser: Explorer

Definuje oblast záhlaví tabulky. Viz též <TBODY>.