Referenční příručka HTML

<TITLE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

Titul dokumentu (nezaměňujte s nadpisem). Toto návěští by nemělo chybět v žádném HTML dokumentu (zobrazuje se v titulní liště okna prohlížeče, v seznamu záložek, v seznamu History apod.) a text byměl být krátkým (do 64 znaků) a stručným vyjádřením obsahu dokumentu.

TITLE="Domovská stránka chovatelů hadů"