Referenční příručka HTML

<TR>

Použití: tabulky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape, HTML 3.2
Atributy: ALIGN , BACKGROUND , BGCOLOR , BORDERCOLOR , BORDERCOLORDARK , BORDERCOLORLIGH , VALIGN ,

Definice řádku tabulky.

Atributy

ALIGN

Zarovnání obsahu buňky. Pozor: není-li zadáno explicitně, je závislé na použitém prohlížeči. Potřebujete-li určitý způsob zarovnání, je nutno je zadat.

ALIGN="CENTER" (zarovnání na střed)

ALIGN="LEFT" (zarovnání doleva)

ALIGN="RIGHT" (zarovnání doprava)

BACKGROUND

Speciální browser: Explorer

Obrázek pro tapetové pozadí tabulky nebo její buňky.

BGCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva pozadí tabulky nebo její buňky. Barva textu se nastavuje v návěští <FONT>.

BORDERCOLOR

Speciální browser: Explorer

Barva rámečku.

BORDERCOLORDARK

Speciální browser: Explorer

Tmavá barva "plastického" rámečku.

BORDERCOLORLIGH

Speciální browser: Explorer

Světlá barva "plastického" rámečku.

VALIGN

Svislé zarovnání obsahu buněk.

Hodnoty: