Referenční příručka HTML

<WBR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: Netscape

Má smysl jen ve spojení s kontejnerem <NOBR>. <WBR> označuje místa, kde lze v případě potřeby umístit řádkový zlom.