SEPEKOV

Známé poutní místo a obec Sepekov leží asi 3 km jihovýchodně od města Milevska při Milevském potoce v nadmořské výšce 500 m.

náves Sepekova
Historie obce zasahuje až do 13. století, kdy byla založena rodem Vítkovců z Prčice.
Dominantou a zároveň i nejvýznamnější církevní a architektonickou památkou obce je poutní kostel Panny Marie. Barokní stavba, jež se stala cílem mnoha procesí, pochází z let 1730-1733. Byla postavena podle projektu Tomáše Haffeneckera.
Centrální stavba je oválná, s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží na západní straně. V kostele je hodnotné barokní zařízení, na hlavním oltáři je umístěn pozdně gotický deskový obraz Sepekovské Panny Marie. Kostel je obklopen ambity s kaplemi v rozích (1760-1767). Sochařská výzdoba pochází z okruhu I. F. Platzera z období kolem roku 1770.

poutní kostel Panny Marie poutní kostel Panny Marie

Nad rybníkem Chobot (2 km východně od vsi) stávala tvrz Skalice postavená Vítkovci. Podle některých názorů byla rodištěm Záviše z Falkenštejna.
V sepekovské osadě Líšnice (asi 2,5 km jihojihozápadně od Sepekova) se narodil sochař Břetislav Benda.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.