MĚSTSKÝ ZNAKHORNÍ PLANÁ

Rekreační obec Horní Planá leží na levém břehu Lipenského jezera v CHKO Šumava asi 20 km západně od Českého Krumlova v nadmořské výšce 776 m.

Horní Planá - náměstí
Horní Planá byla založena zlatokorunským klášterem ještě před rokem 1332 u brodu přes řeku Vltavu. Původní malá osada o několika chalupách se díky své poloze stala nejvýznačnějším tržním střediskem oblasti. V roce 1349 byla ves, dosud zvaná jen Planá, povýšena Karlem IV. na městečko. Koncem 16. století se změnilo jeho jméno na Horní Planou. Obec byla stále významným obchodním střediskem. Její hospodářský rozvoj podporovalo konání zprvu dvou, od konce 17. století čtyř výročních trhů.
Ve 20. století neměla Horní Planá už takový obchodní význam jako v minulosti, po napuštění Lipenské přehradní nádrže nádrže se však stala známým turistickým centrem nově vzniklé rekreační oblasti.

Horní Planá - náměstí
Na horním okraji náměstíčka stojí kostel svaté Markéty. Hodnotná, původně gotická stavba pochází z druhé poloviny 13. století. Na konci 17. století a pak ještě na začátku a v polovině 18. století byl kostel rozšiřován a barokně upravován. Oplývá cenným barokním vybavením ze 17. a 18. století, renesanční figurální malby na stěnách pocházejí z let 1530-1580. Kostelní dvoulodí je sklenuto křížovou klenbou, presbytář je sklenut valeně.
Na návrší nad městečkem stojí barokní kaple Panny Marie Bolestné.

V Horní Plané se narodil básník a spisovatel Adalbert Stifter. V obci byla odhalena jeho socha a v jeho rodném domku bylo zřízeno malé muzeum připomínající spisovatelovu osobnost. Od domu vede 6 km dlouhá vyhlídková stezka.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.