MĚSTSKÝ ZNAKJISTEBNICE

Městečko Jistebnice leží asi 11 km severozápadně od okresního města Tábora v nadmořské výšce 578 m. Protéká jím potok s biblickým jménem Cedron, na dolním toku známý jako říčka Smutná.

Jistebnice z návrší Vyšehrad
náměstí
Jistebnice je poprvé připomínána jako trhová osada v roce 1262, kdy patřila Rožmberkům. Jejich panství zde skončilo ve druhé polovině 15. století. Tehdy již byla Jistebnice téměř 100 let městem.

Rožmberkové postavili v obci tvrz, jejíž pozůstatky jsou dodnes zřetelné.
Na náměstí stojí původně gotický kostel svatého Michaela ze 14. století, který byl založen na místě starší románské stavby. Jeho poslední přestavba byla barokní a skončila v roce 1718. Pseudogotická radnice, též na náměstí, pochází z roku 1889.
Na jižním okraji města stojí v 19. století vybudovaný zámeček, postavený rodem Nádherných z Borotína ve stylu anglické gotiky a obklopený anglickým parkem.
zámeček v Jistebnici
Na návrší Vyšehrad nad městečkem stojí kaple svaté Máří Magdaleny. Z křížové cesty, která k ní vedla, se dochovalo 13 kamenných křížů. Kapli vystavěl na místě bývalého staršího kostelíka roku 1861 šlechtic Ludvík Karel Nádherný.

Velmi cennou památkou na období středověku je známý iluminovaný zpěvník z první poloviny 15. století známý jako Jistebnický kancionál, který byl uložený ve farním archivu. Objevil jej na zdejší faře autor Dějin města Jistebnice Leopold Katz v roce 1872. Zpěvník obsahuje mimo jiné i text a notový záznam známého husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.