MĚSTSKÝ ZNAKNOVÉ HRADY

Starobylé město Nové Hrady se nachází v Novohradských horách v blízkosti hranic s Rakouskem. Leží asi 11 km jižně od Trhových Svin a asi 25 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Rozkládá se v nadmořské výšce 541 m na návrší, pod nímž protéká říčka Stropnice.

náměstí - východní strana
První zprávy o obci pocházejí již z roku 1279, kdy je zmiňována jako osada s hradem střežícím Vitorazskou stezku. Hrad zde nechal postavit rod Vítkovců, později jej vlastnili pánové z Landštejna a po nich Rožmberkové. V roce 1620 se město, tehdy v majetku Švamberků, postavilo ve stavovském povstání proti císaři. Nato bylo dobyto generálem Buquoyem, kterému je císař poté věnoval.

Nové Hrady - hrad
Na jižním okraji města stojí starý hrad z konce 13. století obklopený mohutným příkopem. Z městského opevnění, které navazovalo na opevnění hradu, se do současnosti dochovaly jen zbytky hradebních zdí z druhé poloviny 14. století a tzv. Dolní brána z roku 1829.
kostel svatého Petra a Pavla
U jihovýchodního rohu čtvercového náměstí s kašnou stojí jedna z nejstarších staveb města - původně raně gotický kostel svatého Petra a Pavla s klášterem servitů.
Na západní straně náměstí stojí původně renesanční radnice z poloviny 16. století, barokně upravená v 18. a znovu v 19. století.
Na protější (východní) straně náměstí je tzv. rezidence, kterou si zde nechali postavit Buquyové v letech 1634-1644.
Na východním okraji Nových Hradů vybudovali Buquoyové v letech 1801-1810 empírový zámek umístěný v rozsáhlém romantickém parku. Na hřbitově nedaleko zámku stojí pseudogotická hrobka Buquoyů z devadesátých let 19. století.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.