kostel Povýšení svatého Kříže
kostel Povýšení svatého Kříže s farou
Původně raně gotický kostel Povýšení svatého Kříže je prvně připomínán v roce 1261. Jednolodní chrám má pětiboce uzavřený presbytář z doby kolem roku 1360. Loď je sklenuta valenou klenbou s výsečemi (1658), v presbytáři je klenba křížová ze 14. století.
Zajímavá jižní renesanční předsíň pochází z let 1542 - 1544, bohatě profilovaný portál z původní stavby je ze 13. století. Hranolová kostelní věž byla postavena koncem 16. století, barokní cibulová báň je z roku 1732.