Stará radnice je významnou renesanční stavbou města. Byla postavena v roce 1617 a po požáru v roce 1764 byla přestavěna barokně.