městská radnice
Volyňská radnice je jednopatrová budova s podloubím. Má malou hranolovu věž završenou cibulovou bání krytou šindelem. Sgrafitová výzdoba průčelí byla obnovena v roce 1927.
Radnice byla kolem roku 1560 přestavována, její současná podoba pochází z doby po požáru v roce 1884.