kostel Všech Svatých
Kostel Všech Svatých, založený počátkem 14. století, má hranolovou věž, která mu byl přistavěna v roce 1817. K presbytáři kostela přiléhá z jihu kaple Panny Marie. Obojí je sklenuto křížovými žebrovými klenbami. Dvě nestejně široké lodě chrámu jsou zaklenuty síťovými klenbami.