HOLAŠOVICE

Obec Holašovice leží 15 km západně od města Českých Budějovic na jižním okraji Hlubocko-zbudovských blat a na severovýchodním okraji CHKO Blanský les v nadmořské výšce 498 m.

domky na návsi
Víska, která je poprvé připomínána již roku 1263, je dnes jednou z mála, jíž zůstala téměř v nezměném stavu zachována tvář typické blatské vsi 19. století.
Selské statky s bohatě zdobenými štíty (styl tzv. selského baroka) tvoří většinu staveb v obci.
domky na návsi
Většina z nich si zachovala i vnitřní členění usedlostí, která bývala třígenerační rodinnou jednotkou. Jsou rozmístěny okolo charakteristické obdélníkové návsi s rybníčkem, na jejímž severním okraji stojí pozdně barokní kaplička postavená v roce 1744.
V roce 1998 byly Holašovice pro svoji ojedinělost zahrnuty do Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Holašovice bývají - spolu s blízkými Plástovicemi, vsí podobného charakteru - hojně navštěvovány zejména filmaři pro autenticitu prostředí 19. století.

domky na návsi domky na návsi domky na návsi


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.