PLEŠNÉ JEZERO

Plešné jezero se rozkládá na svahu hory Plechý (1.378 m) v nadmořské výšce 1.089 m asi 17 km jižně od Volar.

Plešné jezero
Vzniklo podobně jako ostatní šumavská ledovcová jezera v období pleistocénu. Přes jeden kilometr dlouhý ledovec na svahu Plechého vyhloubil kar a navršil čelní morénu 30 - 40 m vysokou. V době meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce tuto prohlubeň. Pod 211 m vysokou skalní stěnou tak vzniklo 18 m hluboké a 7,5 ha velké jezero, které odvodňuje Jezerní potok do Lipenské přehradní nádrže.

Na srázu nad jezerem stojí při trase žluté turistické značky (spojuje hraniční červenou značku se zelenou značkou z Nové Pece) památník spisovatele Adalberta Stiftera. Při severním okraji jezera se rozkládá kamenné moře tvořené balvany z plöckensteinské hrubozrnné žuly.

Skalní stěna nad Plešným jezerem v pohledu přes jezero Plešné jezero památník A. Stiftera nad jezerem

Přístup k jezeru je možný po trase zelené značky z Nové Pece (asi 10 km) nebo z osady Jelení (asi 7 km). Modrá značka z Nové Pece vede zprvu podél toku Jezerního potoka (asi 5 km), pak přechází na zelenou a ta po dalších 3 km končí opět u jezera.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.